The Badminton Bible

[www.badmintonbible.com]

All original content copyright © Mike Hopley

Anpassad sökning

Grepplängdens mekanik

Start> Articles> Greppguide> BakgrundGrepplängdens mekanik

Genom att ändra längden på ditt grepp, ändrar du tröghetsmomentet på badmintonracketen.

Enligt Wikipedia article on MOI görs följande klart: Tröghetsmomentet för ett objekt som rör sej runt en viss axeln beskriver hur svårt det är att förändra dess rörelsevinkel runt axeln.

Handens position utgör (den ungefärliga) rotationsaxeln. När du använder ett kortare grepp ompositionerar du rotationsaxeln. Genom användandet av kortare grepp reduceras tröghetsmomentet.

En lägre tröghetsfaktor betyder mindre svårighet att ändra rörelsevinkeln. Med andra ord, ett kortare grepp ger dej möjlighet att hämta styrka från en kort sving: det kräver mindre ansträngning att sätta fart på racketen. Eftersom det är lättare att sätta fart på racketen, upplever du också en känsla av ökad kontroll: det blir mindre luftmotstånd från rackethuvudet.

Detta innebär inte att kort grepp = mer styrka. Rörelsemängdsmomentet av racketen omvandlas till badmintonbollens linjära dynamik: det handlar inte bara om hur snabbt racketen roterar, utan också om hur lång hävstången är.

När två racketarsvingar har samma rörelsevinkel, så har den med det långa greppet större rörelsemängdsmoment. Följaktligen kommer svingen med längre grepp att få badmintonbollen att flyga snabbare.

Här är ett annat sätt att se på det: för att uppnå samma badmintonbollshastighet måste du göra en snabbare sving med en kort grepp. Ett långt grepp kan uppnå samma resultat med en långsammare sving.

Biomekaniska begränsningar

Problemet med kort grepp är att du inte kan förmå att göra svingen snabbare. Förutom den fysiska egenskaperna hos racketen, måste vi ta hänsyn till den fysiska förmågan hos den mänskliga kroppen.

Det finns en gräns för hur snabbt din arm kan svinga. Detta innebär att du inte helt kan kompensera för att använda ett kort grepp: Du kommer inte att kunna uppnå den armhastigheten som krävs för att matcha styrkan i en långt grepp.

Det är en kompromiss: kort grepp ger dig mer omedelbar effekt, men ett långt grepp ger dig större maximal effekt. En liknande kompromiss finns vid en jämförelse av racketar med olika viktdistributioner: en tung racket kan potentiellt ger mer styrka, men den erbjuder inte så mycket omedelbar styrka som ett jämnt balanserat racket.

Sidorna publiceras ursprungligen på engelska. Översättning till svenska har gjorts av Bosse Bergenholtz. Tack Bosse!

Du kan besöka Bosses webbplats här: Badminton. Teknik, taktik och andra tips.