The Badminton Bible

[www.badmintonbible.com]

All original content copyright © Mike Hopley

Anpassad sökning

Byta mellan olika badmintongrepp

Start> Articles> GreppguideByta mellan olika badmintongrepp

Du måste kunna byta snabbt och exakt, mellan olika badmintongrepp, speciellt i en slagväxling med högt tempo.

Du kan träna på att byta grepp när som helst: allt du behöver är ett badmintonracket. Du kan träna greppbyte genom att slå badmintonbollen mot en vägg, med växelvis forehand- och backhandslag.

Efter varje slag är det vanligtvis en bra hjälp att återgå till utgångsgrepp: utgångsgreppet ger dej möjlighet att byta snabbt till andra badmintongrepp.

Ett annat alternativ är kantgreppet. Enligt min bedömning, är kantgreppet aningen snabbare när det gäller greppbyten, även om just det greppet inte är fullt lika användbart för att slå på bollen. Om du blir tvingad att slå med kantgreppet innan du fått möjlighet att byta grepp, kan det innebära en nackdel jämfört med utgångsgreppet.

Viktigt tips

Kom ihåg, att kantgreppet är väldigt likt utgångsgreppet. Båda dessa grepp är bra för att byta till andra badmintongrepp.

Om du håller racketen med stekpannegrepp eller tumgrepp, så är det mycket svårare att snabbt byta till något annat badmintongrepp.

För mest effektiva greppbyten, håll badmintonracketen lätt med fingrarna. Då kan du byta vinkeln på racketen genom att snurra handtaget mellan tumme och pekfinger.

Detaljer angående greppbyten i badminton

När du byter mellan olika badmintongrepp, måste du börja med att snurra och sedan släppa handtaget ett ögonblick. Detta ger dej möjligheten att ompositionera dina fingrar runt den nya vinkeln på badmintonracketen.

Du kan samordna detta med armens och kroppens rörelse, så att badmintonracketen kommer i rätt läge utan överdrivet mycket fingerrörelser (vilket är långsamt). Till exemple, när du slår en backhand nätattack, byt till tumgrepp samtidigt som du för badmintonracket uppåt.

Det är också till god hjälp när du behöver byta mellan kort och långt grepp (se grepplängd). Till exempel, så kan du släppa handtaget samtidigt som du för armen bakåt för en smash, och låta badmintonracket glida från kort grepp till långt grepp. Samma greppbyte kan åstadkommas genom att vandra med fingrarna nedför handtaget, men den metoden är långsammare.

När du byter från utgångsgrepp till stekpannegrepp eller tumgrepp, har du valet åt vilket håll du vrider badmintonracket. Du borde, normalt sett vrida motsols vid stekpannegrapp och medsols vid tumgrepp (solriktning sett från racketens botten upp mot huvudet), därför att dessa riktningar är bättre samordnade med handledens rörelse, och de hjälper också till vid användande av mitt emellan olika badmintongrepp (som ett ofullständigt stekpannegrepp).

Sidorna publiceras ursprungligen på engelska. Översättning till svenska har gjorts av Bosse Bergenholtz. Tack Bosse!

Du kan besöka Bosses webbplats här: Badminton. Teknik, taktik och andra tips.