The Badminton Bible

[www.badmintonbible.com]

All original content copyright © Mike Hopley

Anpassad sökning

Greppändring vid smash

Start> Articles> Greppguide> GreppändringarGreppändring vid smash

I en idealisk situation, befinner sej badmintonbollen något framför dej när du slår en forehand smash.

I det fallet, är det naturligt att anpassa utgångsgreppet mycket lite mot stekpannegreppet.

Smasha framför kroppen
En forehandsmash; träffpunkten befinner sej något framför kroppen.

Kom dock ihåg att korrigeringen bör vara liten. Ett fullständigt stekpannegrepp är aldrig bra vid hög forehand: din smash blir då riktigt flack; i stort sett en drive.

Den här typen av anpassning av badmintongreppet sker förmodligen helt naturligt. Svårigheten är vanligtvis att hindra spelare från att ändra alltför mycket mot stekpannegreppet!

Kom också ihåg att det inte kommer att fungera om badmintonbollen är i höjd med eller bakom kroppen. Var noga med att inte använda denna stekpannevariant i stället för utgångsgrepp: dina clear, drop, och vissa av dina smashar kommer att drabbas negativt.

Viktigt tips

Var försiktig! Överanvändande av detta badmintongrepp kommer att få katastrofala följder på din teknik. Kom ihåg:

  • Det fungerar bara när badmintonbollen är framför kroppen.
  • Förändringen mot stekpannegreppet är hårfin.

Jämförelse mellan utgångsgreppet och den anpassade versionen

Detta är bara ett exempel på anpassning av ditt badmintongrepp. Hur mycket du verkligen förändrar vinkeln beror på var bollen befinner sej.

Vanligt utgångsgrepp
Det vanliga utgångsgreppet
Anpassat utgångsgrepp
Greppvinkeln är anpassad för att slå framför kroppen

Sidorna publiceras ursprungligen på engelska. Översättning till svenska har gjorts av Bosse Bergenholtz. Tack Bosse!

Du kan besöka Bosses webbplats här: Badminton. Teknik, taktik och andra tips.