The Badminton Bible

[www.badmintonbible.com]

All original content copyright © Mike Hopley

Anpassad sökning

Grepprinciper

Start> Articles> GreppguideGrepprinciper

Innan du lär dej individuella badmintongrepp, måste du vara medveten om principerna för att hålla i ett badmintonracket.

Om du förstår principerna, kommer detaljerna att bli lättare att förstå. Om du inte förstår principerna, kan de detaljerade anvisningar verka godtyckliga och främmande.

Löst badmintongrepp

Ett löst grepp
Utgångsgrepp, som visar fingrarnas spridning

Badmintongreppet ska vara löst så att musklerna i underarmen kan arbeta effektivt.

Många spelare tror att ett hårt grepp ger dem mer styrka. Det är fel: För att kunna skapa styrka, måste det ursprungliga greppet vara löst.

Känslan av ett löst grepp

Det är extremt viktigt att lära sej hur ett riktigt löst grepp känns.

Som en test, håll ut ditt badmintonracket mot en kompis och be honom att ta det från dej. Racketen bör lämna handen enkelt och smidigt; om han stöter på motstånd, då du håller i racketen alltför hårt.

Många spelare påstår att det är omöjligt att spela med ett så pass löst grepp. Det beror på att deras förmåga har utvecklat över flera år, där de hållit för hårt i badmintonracketen. Nya tekniker känns alltid onaturliga.

När du lär dej ett nytt badmintongrepp, måste du också lära dej hur du ska använda det. Grepp och teknik är oskiljaktiga.

Flexibelt badmintongrepp

Ett löst grepp är också mer flexibelt: du kan snabbt byta vinkel på din badmintonracket genom att vrida handtaget med dina fingrar. Detta är användbart därför att:

  • Du kan snabbt byta mellan olika badmintonbrepp.
  • Du får bättre kontroll över riktningen dit du slår badmintonbollen.
  • I en del slag, kan du till och med vrida racket med fingrarna samtidigt som du träffar badmintonbollen (till exempel: en rullande nätstop).

Grepptrycket ökar

Handens grepptryck ska öka vid träffen på badmintonbollen.

Grepptrycket kommer att vara mycket kraftigare för styrkeslag (som en smash) än för lösa slag (som en nätstop). Vid lösa slag, hjälper ett svagt grepptryck till att hålla rackethuvudet stabilt.

Du kan bara få effektiv användning av ett ökande grepptryck om ditt badmintongrepp är löst från början.

Ofta skiljer sej greppet i slutet av slaget (efter grepptrycket) från greppet i början av slaget.

Viktigt tips

I den här guiden, lär jag ut hur du håller i racket innan du träffar badmintonbollen. Därför visar alla fotografier ett löst grepp.

Du måste dock komma ihåg att ditt grepptryck ökar vid träffögonblicket med badmintonbollen, och att fingrarnas position kanske ändras.

Ett löst grepp före träff
Badminton tumgrepp, visar mellanrummen
Ett hårt grepp vid träff
Badminton tumgrepp, ökat grepptryck

Fotografier kan vara missvisande

Fotografier på professionella badmintonspelare ger ofta ett missvisande intryck av deras grepp.

Fotografierna har vanligen tagits samtidigt som spelarna träffat badmintonbollen, eller strax efteråt, vid denna tidpunkt, har de ökat grepptrycket. Detta får två konsekvenser:

  • De håller väldigt hårt i badmintonracketen.
  • Fingrarnas position kan ha ändrats.

Riktningen på rackethuvudet

Ett bra badmintongrepp ger dej möjlighet att kontrollera vinkeln på rackethuvudet, så att du kan slå badmintonbollen i den riktning du vill.

Vid raka slag, kommer rackethuvudet att avslutas parallellt med nätet vid träff (med andra ord, så är det vänt framåt vid träffen).

Men vinkeln på racketen i början av slaget är ofta annorlunda mot vinkeln vid träff. Detta beror främst på att, för att kunna bygga upp styrka i ett badmintonslag, så krävs en vridande rörelse av racketen.

Racketvinkeln sidan mot före träff
Forehand drive, före träff
Racketen riktas framåt vid träff
Forehand drive, vid träff

Handens placering

Handens nedre del ska vara i nivå med handtaget; handflatan ska inte sticka ut nedanför slutet av handtaget.

Vid vissa slag, kan handens placering ändras.

Korrekt handplacering
normal grepplängd
Fel: handen för långt ned
handen under handtagets botten

Fingrarnas placering

Mellanrum mellan fingrarna
Förberedelse för forehand smash/drive

Små mellanrum mellan fingrarna gör ditt badmintongrepp mer känsligt, och ökar effektiviteten på grepptrycket. Att klumpa ihop alla fingrarna gör de mindre effektiva.

Mellanrummet mellan pekfingret och långfingret är särskilt viktigt (här är det ofta ett större mellanrum).

Använda tummen vid backhand

Vid alla backhandslag, måste badmintonrackets handtag stödjas av en utsträckt (rak) tumme. Tummen ska vara utsträckt genom hela slagrörelsen: om du låter den böja sej runt handtaget, kommer du att få en dålig backhand.

Viktigt tips

Tummen kommer inte alltid att vara direkt bakom rackethandtaget (ett tumgrepp). Ofta kommer den att vara på en sned kant, eller mot en sida.

Oavsett dess exakta placering, ska tummen alltid vara sträckt (rak) vid backhand, för att skapa ett stablit stöd för badmintonracketen.

Forehand är annorlunda. Med forehand, har du gott om stöd från de andra fingrarna, och ofta kommer tummen att böjas runt rackethandtaget i slutet av fingertrycket.

Sidorna publiceras ursprungligen på engelska. Översättning till svenska har gjorts av Bosse Bergenholtz. Tack Bosse!

Du kan besöka Bosses webbplats här: Badminton. Teknik, taktik och andra tips.