The Badminton Bible

[www.badmintonbible.com]

All original content copyright © Mike Hopley

Anpassad sökning

Vilket badmintongrepp vid serveretur?

Start> Articles> Greppguide> Vilket grepp?Vilket badmintongrepp vid serveretur?

Du kan inte returnera alla servar med samma badmintongrepp. Du måste kunna byta grepp snabbt, speciellt i dubbel.

Utgångsgreppet ger dej bäst möjlighet att snabbt byta till andra grepp.

Dubbel

Beredd att attackera på serven
I dubbel, står mottagaren långt fram.

Mottagaren i dubbel står nära främre servlinjen, för att kunna attackera på den korta serven. De behöver kunna reagera omedelbart på tre typer av serve: låg, svipp och drive.

Ett kort badmintongrepp kan hjälpa dej att reagera snabbare och ge mer styrka med en kort slagrörelse. De flesta professionella spelarna använder ett kort grepp vid servemottagning, men vissa använder ett långt grepp. Vanligast att använda långt grepp, verkar det vara för män i mixeddubbel; mannen brukar vanligtvis backa från framplan efter att han slagit sin låga serveretur, och det långa greppet hjälper honom att slå nästa slag.

Håll racketen löst med fingrarna, så att du kan byta vinkel genom att vrida handtaget mellan tummen och pekfingret. Men, håll inte badmintonracketen alltför löst, eftersom du måste hålla stadigt nog för att kunna reagera omedelbart på flacka servar.

Använda utgångsgreppet

Beredd med utgångsgreppet
Mottagaren väntar på serven, med ett utgångsgrepp.

Utgångsgreppet är flexibelt: det kan hjälpa dej att snabbt byta till andra grepp. Till exempel, för att returnera din motståndares låga serve med en drive, behöver du ett tumgrepp om serven kommer till vänster och ett stekpannegrepp när serven kommer till höger. Utgångsgreppets vinkel är mitt mellan dessa två grepp, så det greppet gör det enkelt att snabbt byta till vilket av dem andra som helst.

Kanske föredrar du kantgreppet framför utgångsgreppet. Enda skillnaden är tummens placering; vinkeln är densamma, och båda valen är bra för att snabbt byta till andra badmintongrepp.

Ändra mot ett tumgrepp

Anpassning mot ett tumgrepp
Mottagaren kanske föredrar att anpassa utgångsgreppet, så att greppet mer liknar ett tumgrepp.

Vid serveretur, ändrar en del spelare sitt grepp mot ett tumgrepp. Detta är främst användbart i den högra servrutan, där tumgreppet behövs vid de flesta returer på låg rak serve.

Det huvudsakliga syftet är att förbättra din beredskap på den låga serven. En annan fördel är att denna anpassning kan förbättra din beredskap på svippserve: du kommer att behöva smasha när badmintonbollen är bakom dej, så vridning mot ett tumgrepp är nödvändigt.

Om du väljer att anpassa mot ett tumgrepp, kom ihåg att servereturer på svipp- och driveservar fortfarande ska slås med en forehandrörelse. Du ska inte vända backhandsidan av din badmintonracket mot servaren (som om du gjorde dej beredd att slå en backhand nätattack).

Att vrida mot ett tumgrepp har en stor nackdel: det är svårare att byta till stekpannegreppet. Men, i höger serveruta, används ett stekpannegrepp vanligtvis för att returnera flacka låga servar. Eftersom en flack serve tar längre tid, (eftersom den färdas längre), kanske du får tillräckligt med tid att byta ditt badmintongrepp.

I den vänstra serverutan, är flertalet returer på den låga serven beroende av ett stekpannegrepp. Om du växlar till ett tumgrepp, kommer dessa returer att bli svårare att utföra.

Ändra mot ett stekpannegrepp

I den vänstra serverutan, anpassar en del spelare sitt grepp mycket lite mot ett stekpannegrepp. Justeringen är hårfin, liknande en anpassning av smashgreppet.

Till exempel, så har jag sett Donna Kellogg använda denna metod. Hon vred också forehandsidan av racket fram mot nätet. Båda dessa anpassningar är möjligheter att hjälpa till, för att bättre täcka vid en rak låg serve.

Denna greppanpassning har ungefär samma logik som att ändra mot ett tumgrepp i den högra serverutan: du försöker förbättra din beredskap för rak låg serve.

Vilket är bäst?

De flesta professionella spelare verkar använda ett utgångsgrepp, men en del har förändringar som går mot tumgreppet. Ett fåtal spelare anpassar mot ett stekpannegrepp. Experimentera med olika varianter och se vilket du föredrar. Du kanske upptäcker att du föredrar ett något annorlunda badmintongrepp för varje serveruta.

Medan du experimenterar, var lyhörd för hur ditt val av badmintongrepp bidrar till förbättra vissa returer, och försämra andra. Försök att hitta en kompromiss som ger dig ett komplett utbud av servereturer.

Att använda ett fullständigt tumgrepp, vid backhandserve, är inte en bra idé. Det greppet är inte tillräckligt flexibelt: kloka motståndare borde serva på din forehandsida; men borde också försöka med flacka servar.

På samma sätt, är ett fullständigt stekpannegrepp inte heller någon bra idé: kloka motståndare borde serva på din backhandsida; eller helt enkelt slå en svippserve.

Singel

Långt grepp vid mottagande i singel
Mottagaren väntar på serven, med ett långt utgångsgrepp.

Följ ovanstående råd för dubbel, men använd ett långt grepp istället för ett kort grepp.

Sidorna publiceras ursprungligen på engelska. Översättning till svenska har gjorts av Bosse Bergenholtz. Tack Bosse!

Du kan besöka Bosses webbplats här: Badminton. Teknik, taktik och andra tips.